086-3699-170 , 096-852-9528 , 038-274-105

ช่องทางการชำระเงิน

ธนาคาร กสิกร

http://www.leighit.co.uk/
ส่งชื่อ-ที่อยู่จัดส่ง E-mail 99.songsak@gmail.com 
                                    bite.hooligan@gmail.com

Chonburi AirSoft Gun  :  SMS 086-3699-170 / 096-852-9528

                        LINE ID : 0968529528

                    @LINE ID : @gvm3947v

http://www.iswatch.co.uk/